“Bu program Avrupa Birliği'nin desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamiyle Doğa Derneği sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.”

“This publication was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Doğa Derneği and do not necessarily reflect the views of the European Union”

CFCU Doğa Sivil Tour Gediz Deltası Gediz Deltası